För ungas rätt till ett lokalt skyddsnät.

Ansvaret

Samhället har ett gemensamt ansvar; Att alla barn ska växa upp under trygga förhållande. Med utgångspunkt i era förutsättningar kan vi tillsammans utveckla arbetet med tidiga insatser, förebyggande arbete och samverkan för att stärka barn i utsatta positioner.

Läs mer

Framtiden

Samverkat anser att alla barn och unga ska kunna tro på sig själv och sin framtid. Därför vill vi bidra till att öka kompetensen hos professionella som bemöter barn och ungdomar. Med hjälp av kartläggning, utbildning, handledning, följeforskning utvecklas arbetet utifrån vetenskapliga metoder.

Ta kontakt